Közérdekű közlemény: lakossági fórum elmarad

​Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a TSZT, FRSZ és DÉSZ – Budapest XXI. kerület, Déli Városkapu Fejlesztési Programhoz kapcsolódó – eseti módosítására 2022. július 14-én 16:00 órára meghirdetett lakossági fórum elmarad!

A Fővárosi Közgyűlés 359/2022. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyta a településrendezési szerződés megkötését a BFK – Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (jogutódja: NKK – Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.) a fővárosi településrendezési eszközök Déli Városkapu beruházást érintő módosítása tárgyában. Ennek alapján megkezdődött az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT), a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet (FRSZ), valamint a Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 50/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelet (DÉSZ) Déli Városkapu Fejlesztési Programhoz kapcsolódó módosításának tervezése és partnerségi egyeztetése.

A Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. július 11-én kelt levelében kezdeményezte a tárgyi településrendezési tervek eseti módosítási eljárásának felfüggesztését és a lakossági fórum elhalasztását. Tekintettel arra, hogy ebben a helyzetben a lakossági fórum nem tudná valós célját betölteni, az NKK kérésére a fórum elhalasztásáról döntöttünk.

A tervezési folyamat folytatásáról az NKK-val való egyeztetés során születik döntés, amitől függően későbbi időpontban kerülhet sor a most elmaradó rendezvény pótlására is. Ebben az esetben a fórum időpontjáról és helyszínéről későbbiekben adunk tájékoztatást.

Főpolgármesteri Hivatal, Várostervezési Főosztály